Menu

Trendanalyse

Scenarioplanning - social futures

Ordbog

Artificial general intelligence  
www.en.wikipedia.org/wiki/Artificial ...

Ethics of artificial intelligence  
www.en.wikipedia.org/wiki/Ethics ...

Technological unemployment  
www.en.wikipedia.org/wiki/Techno ... 

World Economic Forum

Centre for the Fourth Industrial Revolution  
How can we maximize the benefits of science and technology for society? 
www.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution

What is the Fourth Industrial Revolution? 
www.youtube.com/watch ... 

World Economic Forum 
www.en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
Verdens Økonomiske Forum 
www.da.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum

World Economic Forum: A Multi-Stakeholder Approach to Global Governance 
Geoffrey Allen Pigman 2007. Routledge.

Klaus Schwab -  founder and executive chairman of the World Economic Forum
www.en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab

The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab 
www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab

Global Competitiveness Report 
www.en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Report

EU

Horizon Europe - 2021-2027 
Long-term EU budget 2021-2027.
www.ec.europa.eu/programmes ... 

Innovative Regions in Europe (WIRE) 
... concrete examples of well-functioning R&I ecosystem 
www.ec.europa.eu/programmes/horizon ... 
www.wire2018.eu

Horisont 2020  
www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
EUREKA-klustret ITEA 
www.vinnova.se/m/horisont-2020/aktuellt

Eurostat 
www.ec.europa.eu/eurostat

Sverige

Misslyckandets dynamik – vad kan vi lära av plastcykeln, Googleglasögonen och kvinnopennan?
Arrangör: ESBRI och Vinnova
Föreläsningen genomförs i samarbete mellan ESBRI, Vinnova och Museum of Failure.
Innovationsledning och organisering på Vinnova. 
Livesänding av föreläsningen, onsdag 13 juni 2018, 13.30-15.00
www.vinnova.se ...
www.youtube.com/user/ESBRITV  
www.esbri.se/webb-tv.asp

Misslyckandets dynamik – vad kan vi lära av plastcykeln, Googleglasögonen och kvinnopennan? 
Karl Wennberg kommer sedan att ge oss en sammanfattning av forskningsläget kring misslyckanden, både i startups och etablerade företag.
Samuel West, grundare av Museum of Failure. I museet har han samlat över 80 misslyckade innovationer från hela världen. 
Cassandra Marshall är ekonomie doktor och ansvarar för programmet 
www.esbri.se/forelasning.asp?link=kommande&id=251

Sociala normer påverkar företagarnas val - Karl Wennberg
En del företag dör i förtid. Andra överlever längre än de egentligen borde. Karl Wennberg visar att sociala normer påverkar entreprenörers beslut att lägga ner eller fortsätta. 
www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=845

Lek mer på jobbet - Samuel West 
Samuel West konstaterar i sin avhandling att lek främjar både kreativitet och arbetsglädje. 
www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1817

Misslyckandets museum  
www.esbribloggen.blogspot.com/2017/04 ... 

The Swedish exhibit at Dunkers Kulturhus in Helsingborg
(about an hour from Copenhagen). 
www.museumoffailure.se
www.facebook.com/failmuseum

The Museum of Failure in Hollywood, Los Angeles:
www.failuremuseum.com

ESBRI sprider kunskap om entreprenörskap, innovationer och småföretagande

Sätt att samarbeta internationellt
www.vinnova.se/m/horisont-2020

Målgrupper

AI - Age Range: 13 - 18 
Building Smarter Machines
by Stephanie Sammartino McPherson
www.kirkusreviews.com ... 

Institute for Alternative Futures (IAF) 
The Institute for Alternative Futures (IAF) was founded in 1977 by Clement Bezold, James Dator and Alvin Toffler.
www.altfutures.org/about-iaf/iaf-history

Clement Bezold and "Anticipatory Democracy'.
In 1977, Bezold established the Institute for Alternative Futures in Alexandria, Virginia. 
Its goal was to encourage "Anticipatory Democracy'.
www.en.wikipedia.org/wiki/Clement_Bezold
Subjects:  On the future of government, the courts and healthcare.
www.web.archive.org ... 
www.altfutures.org/about-iaf ... 

Siden er under konstruktion.

Journals

European Journal of Futures Research 
www.link.springer.com ...  

Futures  
Policy, planning and futures studies
www.journals.elsevier.com/futures
www.en.wikipedia.org ... 

Foresight 
www.emeraldgrouppublishing.com ... 
www.en.wikipedia.org ... 

Futures & Foresight Science 
... advancing methods, Scenario planning, Delphi ...
www.onlinelibrary.wiley.com ...
www.en.wikipedia.org ... 

Journal of Futures Studies  
www.jfsdigital.org
www.en.wikipedia.org ... 

Technological Forecasting and Social Change  
www.journals.elsevier.com ... 
www.en.wikipedia.org ... 

News blog
www.futureorientation.net